Automatisering

I flera tusen år har människan arbetat hårt för att arbeta lättare, eller snarare effektivare. En av våra tidigaste automatiserade processer, som vi använder än i dag är väderkvarnen. Den snillrika maskinen är vinddriven och maler vetekorn till mjöl på ett sätt som hade tagit en person flera dagar vad den klarar av på bara några timmar.

Men det var i synnerhet under den industriella revolutionen som uppfinningsrikedomen inom automatik verkligen började blomma ut. Därefter är det den välkända löpande bandprocessen i T-Fordfabriken som lade grunden till hur tillverkning ser ut idag.

Fördelar

Det finns många fördelar med automatisering som inte bara påverkar kvalitet och ekonomisk vinning för fabriken, utan även samhällets utveckling i stort.

Snabbare

En av de stora fördelarna är att tillverkningstiden förkortas med maskiner som optimerats för automatik. En maskin kan exempelvis sätta kapsyler på 50 flaskor på tiden det tar en person trycka på en.

Billigare

Att sänka tillverkningskostnader och få ut mesta möjliga till lägsta möjliga pris är alltid en central del i industriernas överlevnad i en konkurrenskraftig omvärld. När vi låter maskiner sköta en stor del av arbetet behövs inte lika mycket personal att utföra arbetet och vi får ut fler produkter till försäljning.

Alltid samma resultat

När man använder maskiner till produktframställning kommer det färdiga resultatet bli, så när som, identiskt. Det är en viktig kvalitetssäkring som bara maskiner kan uppnå då den mänskliga faktorn inte spelar roll i produktion.

Farliga och tunga arbeten försvinner

I den automatiserade tillverkningen skyddar man även personal från arbeten som kan innebära stor risk eller förslitning av kropp och leder. Till stor del handlar det ju om att maskinerna ska göra det enkelt för oss människor.

För att skydda både golv och maskin bör ni använda maskinfötter från Litex.

Uppfinningsrikedom

Eftersom vi hela tiden letar efter nya lösningar som gör arbetet och livet enklare för oss kan det inte hjälpas att innovation inom industrin även kan påverka det vardagliga livet utanför fabriken. Nya produkter kan utvecklas på grund att komponenterna går snabbt att framställa och är kostnadseffektiva. Maskiner som utvecklats för ett enkelt arbete inom industrin kan även ha praktisk funktion i samhället.