Varför fackmannamässigt arbete är bättre

Alla har varit där i valet och kvalet när kranen börjat strula – ska vi ta hand om det själva, eller måste vi ringa hjälp från vaktmästare eller rörmokare? Det händer då att vi gör dumma val och tar hand om det själva för att det är verkar enkelt åtgärdat. Rör, tänker vi. Hur svårt kan det vara? Svaret är: otroligt mycket svårare än vi lekmän kan föreställa oss. Faktum är att över 100 000 hushåll drabbas årligen av svåra vattenskador. En stor del av dem hade kunnat vara avstyrda av en certifierad VVS-installatör som rörmokarna på Assemblin.

Olika certifieringar

En auktoriserad rörläggare har bland annat certifiering inom Säker Vatteninstallation. Med den certifiering garanteras du som kund följande:

 • Allt rörarbete blir fackmannamässigt utfört
 • Hemförsäkringen gäller vid olycka
 • Arbetet är utfört på ett säkert sätt

När du gjort det smarta valet att ringa VS-installatör istället för att ta hand om rören själv bör du kontrollera så att firman är auktoriserad.

Livsfara

Inte nog med att vattenläckor kan skada fastigheten och kosta stora summor att sanera. Det kan dessutom vara rent av livsfarligt om vatten och aktiva elledningar kommer i kontakt med varandra. Ofta är rörmokare antingen utbildade elektriker, eller arbetar tillsammans med certifierad elektriker som ser till att all rörläggning genomförs på ett säkert sätt utan att någon riskerar att elektrifieras.

Kontakta rörmokare

Ring alltid direkt om ledningarna sprungit läck så att kunnig personal snabbt kan komma på plats och ta hand om efterarbetet på ett ordentligt förfarande.

Vattenskador

Fler än 100 000 svenska hushåll drabbas årligen av fuktskador på fastigheten. Fukt och vattenskador kan vara mycket kostsamma och kan ta lång tid att åtgärda. Nedan går vi igenom vad du behöver göra för att undvika svåra vattenskador på din fastighet.

Underhåll

Ofta är vattenläckor en följd av dåliga rör som spruckit av olika anledningar. Därför är det viktigt att du årligen besiktigar rören och åtgärdar brister omgående. Om rören är i för dåligt skick för att lagas kan du behöva stambyte. Ett alternativ till stambytet är relining som är en ny teknik där rörmokaren skapar ett nytt fräscht rör inuti det gamla.Assemblin

Stäng av huvudkran

Om du har ett fritidshus, eller tänker åka ifrån din villa en längre tid är det en god idé att stänga av vattnet via huvudkranen. Numera finns det VVS-installatörer som kan installera en enkel huvudkran i form av en spak som kontrollerar hela fastighetens vattentillgång och förhindrar att läckande rör droppar under tiden som du är borta.

Gör det inte själv

En av de stora anledningarna till svåra vattenläckor i hushållen är till följd av hemmafixarens hantverk. Det finns goda anledningar till att VVS-installatörer måste certifieras inom Säker Vatteninstallation innan det räknas som fackmannamässigt utfört. Det finns många som känner sig självsäkra nog att ta hand om rören på egen hand, men risken finns att de råkar göra ett misstag som blir dyrt och kan potentiellt vara livsfarligt om det kommer i direkt kontakt med el-ledningar. Om du vill att dina rör ska hanteras av kompetenta rörmokare kan du kontakta Assemblin.

Tänk som fienden redan under bygget

För att få övertaget i vilken fight som helst måste du alltid följa dessa tre råd:1) lär dig hantera och dölja dina egna svagheter, 2) identifiera motståndarens svagheter och 3) tänka som denne tänker för att förutsäga och blockera nästa attack. När det gäller diskussioner med din partner om hur huset ska designas är det bäst att du tar det lugnt och tänker på att bevara freden framför allt – annat är det när det gäller säkerheten på ditt nya hus. Det är inbrottstjuven som är din fiende, och du måste vara smartare än denne för att gardera dig. Ett bra vapen att ha i din arsenal är rullgaller hos Team Guardab. Det gäller att göra det omöjligt för denne att ta sig in!

Svagheter

Första punkten i attacken var att identifiera dina egna svagheter. Gå igenom ditt hus mentalt: om någon vill in, var kan de göra så? En bra metod är att tänka att ditt hus står i brand – hur kommer du ut? Går det att komma in samma väg? Investera lite extra i saker som säkerhetsdörrar, gallergrindar och rullgaller hos Team Guardab i Stockholm till fönster och dörrar för att blockera all infart – men tänk på att placera nyckeln på ett inifrån lättåtkomligt ställe ifall skräckscenariot husbrand verkligen sker. Ni måste ju kunna komma ut också!

Styrkan i förberedelsen

Nu är det dags för punkt 2 och 3: förebygg motståndarens framtida attacker genom att identifiera dennes svagheter och tankesätt. Det är väldigt svårt att veta vem som tänker bryta sig in i förhand, men det finns råd att följa från poliser och före detta inbrottstjuvar:
• Locka inte med dina prylar! Att flasha dina ägodelar – på gatan eller via inlägg på sociala medier i stil med ”Så glad med min nya dator!” är ett sätt att säga: Den här prylen finns att hämta hos mig!
• Gör det jobbigt för tjuven: Ett hus med gallergrind, lås, larm och bra belysning känns mindre attraktivt som brottsplats – det för ju med sig en högre risk att bli avslöjad.
• Grannsamarbete är superviktigt: Även om ni inte är bästa vänner, kan ni hålla med om att hålla utkik för varandra: när den ena familjen är på semester, finns den andra där för att larma polisen om något konstigt skulle vara på gång.

Automatisering

I flera tusen år har människan arbetat hårt för att arbeta lättare, eller snarare effektivare. En av våra tidigaste automatiserade processer, som vi använder än i dag är väderkvarnen. Den snillrika maskinen är vinddriven och maler vetekorn till mjöl på ett sätt som hade tagit en person flera dagar vad den klarar av på bara några timmar.

Men det var i synnerhet under den industriella revolutionen som uppfinningsrikedomen inom automatik verkligen började blomma ut. Därefter är det den välkända löpande bandprocessen i T-Fordfabriken som lade grunden till hur tillverkning ser ut idag.

Fördelar

Det finns många fördelar med automatisering som inte bara påverkar kvalitet och ekonomisk vinning för fabriken, utan även samhällets utveckling i stort.

Snabbare

En av de stora fördelarna är att tillverkningstiden förkortas med maskiner som optimerats för automatik. En maskin kan exempelvis sätta kapsyler på 50 flaskor på tiden det tar en person trycka på en.

Billigare

Att sänka tillverkningskostnader och få ut mesta möjliga till lägsta möjliga pris är alltid en central del i industriernas överlevnad i en konkurrenskraftig omvärld. När vi låter maskiner sköta en stor del av arbetet behövs inte lika mycket personal att utföra arbetet och vi får ut fler produkter till försäljning.

Alltid samma resultat

När man använder maskiner till produktframställning kommer det färdiga resultatet bli, så när som, identiskt. Det är en viktig kvalitetssäkring som bara maskiner kan uppnå då den mänskliga faktorn inte spelar roll i produktion.

Farliga och tunga arbeten försvinner

I den automatiserade tillverkningen skyddar man även personal från arbeten som kan innebära stor risk eller förslitning av kropp och leder. Till stor del handlar det ju om att maskinerna ska göra det enkelt för oss människor.

För att skydda både golv och maskin bör ni använda maskinfötter från Litex.

Uppfinningsrikedom

Eftersom vi hela tiden letar efter nya lösningar som gör arbetet och livet enklare för oss kan det inte hjälpas att innovation inom industrin även kan påverka det vardagliga livet utanför fabriken. Nya produkter kan utvecklas på grund att komponenterna går snabbt att framställa och är kostnadseffektiva. Maskiner som utvecklats för ett enkelt arbete inom industrin kan även ha praktisk funktion i samhället.

VVS – branschens nya begrepp

Ja, även rörmokarbranschen förändras med tiden. Det som en gång var VVS (värme ventilation sanitet) är numera mer korrekt benämnt som endast VS. Det beror på att ventilationsarbete har blivit en egen kompetens som oftast hanteras av företag med ventilationsexpertis.

Nytt begrepp

Lekmannabegreppet rörmokare, eller rörinstallatör är oftast förknippad med avlopps och vattenhantering, men innefattar all form av rörläggning och värmeinstallation. Denna typ av arbete kallas nu kortfattat VS, alltså Värme och Sanitet och kan hantera allt från stopp i avloppet, till rörläggning och installation av värmepumpar och vattenelement.

Samlad kompetens

Assemblin i Umeå finns bred kompetens som kan ta hand om såväl värme-, vatten- och avloppstjänster som ventilation och elinstallation. Med resurser som sträcker sig över hela landet är de en av de bredaste och mest kompletta VS-firmorna i Sverige. De erbjuder helhetslösningar vid nybyggnation och mindre rörservice till privata bostäder.

Behörig personal

När det kommer till rörservice är det extra viktigt att det utförs av erfaren och behörig personal eftersom vatten och avlopp är känsliga system som kan orsaka katastrofala skador på fastighet och inredning vid fel som läckage eller stopp.

Kostsamma skador

Vid allvarliga fel på avlopps-och vattensystemet kan det orsaka skador som är både kostsamma och tidskrävande att åtgärda. Det räknas som en av de dyraste skadorna ett hus kan råka ut för. Därför är det viktigt att veta att de som både lägger och servar rören är professionella och certifierade VS-montörer.

VentilationAssemblin

Klimatsystemet i alla fastigheter är en viktig del för både trivsel och hälsa. Ventilationen ser till att temperaturen hålls optimal, samtidigt som det tillåter tillräckligt luftgenomsläpp för att luften ska vara syrerik och frisk. På grund av ventilationssystemet omfattande system är det oftast numera en separat kompetens. Vid obehörig installation, eller system som inte genomgått regelbunden kontroll kan vara hälsovådlig och släppa igenom partiklar som kan påverka personers luftvägar och skapa andningsbesvär och astma.

Håll isär begreppen

Det kan vara värt att separera begreppen för att minska förvirring om du menar ventilationsservice och inte rörläggare. Men om du håller dig till Assemblin behöver du aldrig oroa dig för att du skulle komma fel eller få montör som inte är behörig eller erfaren inom servicen du önskar. Oavsett om det är VS, ventliation, elinstallation eller helhetslösningar är de rätt firma att kontakta. Assemblin finns i de flesta större städer över hela Norden och har möjlighet att med kort varsel.

Så ser samhället ut idag

Det är allmänt känt att bygg är ett tufft och krävande jobb. Det har varit ännu kärvare innan det industriella samhället hade fått fart. Tänk att få bygga sitt eget hus utan en endaste maskin till hands. Idag är den tanken nästintill omöjlig. Idag är vi vana att få allt snabbt och enkelt. Det ska vara lätt och smidigt, oberoende ifall vi brygger kaffe eller bygger ett hus. Så ser samhället ut idag. Utvecklingen har nått så långt att vi underlättas på många sätt i vårt vardagsliv. Samma gäller tjänstesektorn. Här erbjuds service kombinerad med kunskap inom det mesta. Det spelar ingen roll ifall man behöver en advokat, en livscoach eller en mäklare. Allt finns till hands. Allt går att hitta. Ifall du behöver hjälp med att hitta lediga lokaler i Trelleborg så kolla gärna upp Nilpat AB. Här Lediga butikslokaler i Trelleborg hittar du allt från god service till detaljerad information angående lediga butikslokaler samt kontorslokaler.

Att följa den industriella revolutionenlokaler hos Nilpat AB

Vi lever i en förändringarnas tid. Vårt virtuella samhälle har tagit över och skapat nya möjligheter inom de flesta arbetsbranscher. Men hur har vi kommit så långt? Utvecklingen har inte skett på en dag. Början till dagens samhälle har sina grunder i industrialiseringen. Den har varit revolutionerande på fler än ett sätt. Med den har maskiner och teknik kommit till. Och med dess hjälp har människor fått jobba på ett lätt och funktionellt sätt. Levnadsstandarden har ökat enormt och vi har fått mycket mer fritid. Varför? Industrialiseringen har lett till att mer arbete har kunnat utföras på kortare tid. Därifrån kommer alla positiva effekter för samhället i stort. Det här museet visar den industriella revolutionen. Ifall du är intresserad av att följa den så har du kommit rätt.

Om industrialisering aldrig hade skett

Man kan fråga sig hur livet skulle ha sett ut ifall industrialiseringen aldrig skett. Antagligen hade vi fortfarande:

 • Byggt våra hus med bara händer
 • Odlat marken med hjälp av hästar
 • Levt mycket kortare
 • Haft mycket lite egen tid

Livet hade säkerligen stått mer stilla och inte krävt så mycket av en förutom att jobba för det nödvändigaste. Att jobba för att ha mat på bordet.

Riktigt rent i hörnor

Julstädning och vårstädning i all ära, men ibland vill man göra riktigt, ordentligt, extremt rent. Det kan vara svårt att komma till överallt när det står möbler på golvet. Hur ofta är kylskåpet helt tomt så att man verkligen kan torka av och diska hyllorna? Det samma gäller badrummet som ju också används varje dag. Även kläder och prylar kan säkerligen störa när man ska fram med en riktigt grov rengörande mopp. Om man har heltäckningsmatta så är det ännu värre. Då behöver man in med stora maskiner som suger upp allt som den vanliga dammsugaren misslyckats med att hämta. Man skulle kunna passa på att göra allt det här jobbet innan man flyttar in på ett nytt ställe. Då slipper man garanterat all smuts som de tidigare ägarna eller hyresgästerna lämnat efter sig. Kanske kan det också hjälpa om man beställer dit ett gäng byggnadsställningar? Med dem och en bygghiss kan man transportera både möbler och andra saker utan att behöva springa i trapporna. Att hyra sina fasadställningar hos Libergs Sweden kan till exempel vara en bra idé. De har också andra tilläggstjänster som kan vara positiva i ett sådant här läge.

Innan man flyttar inLibergs Sweden AB

Det är inte bara städningen som med fördel kan göras innan man flyttar in i sitt nya boende. Också andra saker som att mäta alla rummen ordentligt är praktiskt när det inte är saker i vägen. Då kan man i lugn och ro, innan flyttlasset går, bestämma vilka möbler som ska stå var.
Naturligtvis räknas också renovering hit. Att måla utan att riskera färgstänk på möblerna är guld värt. Ska man dessutom lägga in nytt golv måste man verkligen passa på när möblerna fortfarande är borta.

Där solen aldrig skiner

Det finns ofta fler ställen än man tror i ett hem, där man väldigt sällan städar. Det handlar inte om ovilja utan bara om att de är svåra att komma till. Eller så tänker man bara inte på att det faktiskt kan finnas smuts där. Här är några av dem:

 • Ovan på köksskåpen
 • Bakom soffan
 • Under vitrinskåp och liknande
 • Lampskärmar

Utvecklingen går som tur är framåt

Det finns nog inte många i världen som byggt sina egna hus och sen går omkring och påstår att det var smärtfritt. Även om man lyckas hålla alla deadlines och får lov att ta sin familj, husdjur och flyttkartonger och flytta in i byggnaden på rätt dag, så är det troligtvis mycket blod, svett och tårar som ligger bakom det hela, oavsett hur klyschigt det låter.
Det som oftast händer när man väl flyttat in är också lite av en klyscha – om det nu kan kallas så när det trots allt är dagens sanning: Man låter ofta de små sakerna bli liggande. Det vill säga, de där grejerna som man tekniskt sett inte behöver ha i ordning för att kunna flytta in, men som faktiskt betyder mycket för att få huset klart och allting 100 % färdigt.
Golvlisterna är en sådan grej, även om de faktiskt också spelar en praktisk roll i huset. I Skåne finns Höganäs Träprofiler AB som fixar golvlisterna på ett kick, specialister inom golvlister som de är. Klicka här för att komma direkt till deras hemsida där all information och kontaktinformation finns.

Praktiskt och snyggt
Olika Golvlister

Förutom att dölja skarven mellan vägg och golv, kan dagens uppdaterade golvlister även vara praktiska nog och faktiskt gömma sladdar som man inte vill ska synas i rummet.
De är dessutom snyggare än någonsin och går att få i i princip vilken färg som helst, så att de smälter in så bra som möjligt i rummet.

Detaljerna som aldrig blir gjorda

Golvlisterna är dock inte den ända detaljen som man tenderar att glömma i ett hus, även om det ofta inte handlar om att man glömmer det utan att man har andra prioriteter, så att golvlisterna faller bort.
Andra saker som ofta hamnar i skymundan är bland annat:
• Gardinstänger – alla älskar gardiner, men att få upp stängerna kan ta sådan tid
• Packa upp den sista flyttkartongen – med de där grejerna som man ändå inte vet vart de ska vara
• Rulla ut mattorna – gör man gärna så sent som möjligt eftersom de bara blir smutsiga direkt
• Dra rätt sladdar till dator och tv – görs ofta provisoriskt så att allt kommer igång, och så kommer man aldrig sig för att göra det snyggt och diskret

Hemtrevligt och naturnära

När det blir dags att renovera köket och du kontaktar experterna brukar en av de första frågorna vara: Hur har du tänkt att du vill ha det? Det gäller alltså inte bara att välja vilken färg man ska måla eller hur stort rummet ska vara, utan man måste hitta en egen stil som hantverkaren kan gå efter, för att skapa just den omgivningen du så ofta drömt om. Och det finns ju så mycket att välja bland! En väldigt populär trend är att dra in naturkänslan i hemmet genom att bygga i trä. En byggfirma i Halmstad som kan hjälpa dig att förverkliga alla dina drömmar är just Bygg-renova, som brinner för att skapa nytt ur gammalt och därmed hjälpa dig på vägen till ett bättre hem. Det kan även vara bra att veta att Bygg-renova utför allt sorts snickeri jobb, så du som vill hoppa på trä-trenden kan tryggt vända dig till dem för hjälp.

Enkelt och vackert: Kökstrenden som aldrig går ur tidenBygg-Renova AB

Vitt kakel i ett kök skapar en känsla av renlighet och kan även motivera dig att vara noggrann med städningen – ty smutsen märks genast, men är lätt att få bort och visst känns det tillfredsställande när man torkar bort en smutsfläck och resultatet blir en skinande ren bänk? Skåpdörrarna i trä är en hyllning åt naturens enkla skönhet och skapar en varm och hemtrevlig känsla som är svår att slå. Pricken över i när det gäller denna inredning är dock det naturen förser oss med: en fruktkorg strategiskt placerad på bänken fungerar utmärkt som dekoration samtidigt som den bjuder alla som vill att njuta av ett gott och nyttigt mellanmål. Och du som har lyckan att äga ett köksfönster vet säkert att orkidén i blomkrukan slår allt annat när det gäller dekoration.

Från dröm till verklighet

Bygg-Renova är det företag som kan förverkliga din dröm om ett förstklassigt kök. Dessutom erbjuder de följande renoveringstjänster:

 • Takrenovering
 • Badrum och plattsättning
 • Altaner, uterum, om- och tillbyggnad
 • Krypgrundssanering.

Bygg-Renovas hantverkare är proffs med många år av erfarenhet på ryggen. Tveka inte med att beskriva exakt det du önskar och ställa alla frågor du har. Du kommer att få den bästa möjliga hjälp, och inom kort kunna njuta av att laga kvällsmat i ett alldeles sprillans nytt kök.

Tacka industrin för isoleringen

Tack vare industrin och dess uppstart i Storbritannien i mitten av 1700-talet lever vi i en värld av bekvämligheter och fina lösningar på alla problem som människor tidigare fått kämpa med.

Nu för tiden är det omöjligt att föreställa sig en vardag utan alla de fördelar som industrin har fört med sig, bara en sådan sak som husen som människor bor i. Tack vare industrin är de fyllda med isolering, som gör att vi slipper elda i kaminer varje timme på dygnet för att inte frysa ihjäl på vintern. I Linköping finns Swedinjekt som är proffs på isolering som kan hjälpa både privatpersoner och företag.

De kan berätta mer om bland annat lösullsisolering och tilläggsisolering. Här kan du läsa mer om isolering i Linköping.

Bygga hus med tungan rätt i munIsolering i Linköping

Att bygga hus är inget litet jobb. Oavsett om man tänker gå igenom varenda steg helt själv, planera, rita, designa och sen också bygga huset, eller om man anlitar hjälp av proffs, så krävs det viss kunskap om allt från fönster och skorstenar till fläktsystem och isolering. Det är helt enkelt viktigt att det blir rätt.

Oftast så märker man inte om det blir fel förrän det är försent, och att börja riva upp väggar och panel när man egentligen vill ha inflyttningsfest och dricka öl – det är helt enkelt inte särskilt roligt. Isoleringens jobb är inte bara att hålla kyla och fukt ute, utan också att hålla inne värme. Dessutom ska den hålla ute värmen under somrarna, då det kan bli hett utomhus.

Välja rätt isolering

Om du ska isolera ett hus, antingen ett bostadshus eller kanske ett mindre bygge som en friggebod eller ett garage, är det oftast smartast att kontakta ett proffs. Det finns dock ett par generella tips som man kan ha i bakhuvudet. Till exempel:

 • Hur tjockt isoleringsmaterial man bör ha beror på hur effektivt det är, det vill säga, hur bra det leder värme.
 • Statens Planverk har bestämt att alla hus ska testas under standardförhållanden.
 • Tjock isolering kan betyda att man måste flytta på fönster och dörrar, så den bör väljas innan dessa sätts in.

Att isolera är ingen konst om man har koll på material och omständigheter. Tack vare industrin, denna moderna uppfinning håller oss varma och kalla.