Hantverket att lösa ett stopp

Det är inte kul när det händer och det har hänt de flesta av oss. Avloppet har stoppats upp och det som ska sjunka ner bara ligger envist kvar och fylls på med vätska. Det först som händer är att vi drabbas av panik och därefter börjar söka efter lösningar. Oroa dig inte. Vi berättar mer om hur du löser ditt stopp i avloppet om du inte tänker ringa en rörmokare.

Spola avloppet

Om det är toalettstolen som det är stopp i finns det flera olika tekniker som kan vara effektiva och samtidigt vara skonsamma mot rören. Du kan exempelvis spola med en hink vatten genom att hälla med kraft mot kanten där röret kröker. Det kan räcka för att få loss stoppet.

Undvik kemkalier

Vad du definitivt inte ska göra är att använda kemikalier som klor eller kaustiksoda, eftersom de kan göra kroppsskada om det skulle bli baktryck i rören och skvätta upp på den som försöker rengöra. Rörläggarna skulle vara mycket tacksamma om du egentligen ringde dem först. För boende i Lund rekommenderar vi VVS-installatörer, eller ett rörmokare, som egentligen är ett helhetsbegrepp inom VVS och omfattar allt från installatör till läggare.

Ring rörmokare

Om det gäller allvarliga problem med avloppet bör du alltid i första hand ringa professionella rörinstallatörer som både har utbildningen och erfarenheten att utföra arbetet på ett säkert sätt som inte skapar fler problem i framtiden. Skulle du som hemmafixare råka göra nåt fel kan det resultera i översvämningar som är kostsamma och svåra att sanera.Rörmokarna i Skåne

Ta ställning i bygget

På en byggarbetsplats kan arbetet utföras på alla möjliga höjder. Om det inte gäller en markanläggning, utan ett renoveringsarbete av en fastighet kommer det med största sannolikhet att arbetas riktigt höga höjder. Vi går igenom vilka typer av arbeten som kommer att kräva säkerhetsåtgärder av byggställning.

Olika former av byggarbete

När det kommer till byggarbete som tar sig till olika höga höjder som kan kräva säkerhetsställningar gäller det allt arbete som personalen måste ta sig från en meters höjd. Exempelvis gäller det projekt som:

  • Fasadrenovering
  • Takläggning
  • Uppsättning av armatur
  • Installation av ventilation

Givetvis finns det fler exempel på byggarbete som är på höga höjder som vi inte tar upp här.

Fördelar med fasadställning

Om det är en hög husfasad som ska renoveras kommer det att behövas sättas upp ställningar av flera skäl. Bland annat kommer arbetet att kräva det för att nå upp till områden man inte når från marken. En bra ställning gör att renoveringsprojektet även utförs effektivt och inom planerad tidsram, vilket är viktigt av flera skäl, varav främst kostnadsfrågan. Men byggställningen gör även att arbetet sköts på ett säkert sätt som gör att personalen inte tar några säkerhetsrisker när det behöver utföra renoveringen några meter över mark.

Hur gör man?

Om du söker stabila och pålitliga byggnadsställningar i Göteborg kan du med fördel ta kontakt med SA Ställningar. De hjälper er att snabbt komma ut på plats och montera era fasadställningar Dessutom kan de hjälpa er att sätta upp väderskydd som gör att arbetet kan utföras även då vädret slår om.

Optimal villavärme

Som villaägare har du ett stort urval av värmelösningar till vatten och hushåll. Om du exempelvis inte byggt huset själv, utan köpt ett äldre hus har det allt som oftast redan ett fungerande värmesystem, om än ibland föråldrat. Vi går igenom ett urval av de vanligaste lösningarna i svenska villor.

Inte förnyelsebara

Om det är ett gammalt hus som inte bytt ut sitt system på länge brukar det stå någon form av värmepanna i källaren. Går den på pellets är energin förnyelsebar, men dessvärre är det ofta en gammal oljepanna som står. Fördelarna med oljepannan är att den sällan behöver fyllas på, är enkel i drift och håller jämn värme till hela hushållet året runt. Det negativa med oljepannan är att den drivs av icke förnyelsebar energi som skadar miljön allvarligt. Dessutom är den förhållandevis dyr i drift och kommer att behöva bytas ut i framtiden, då olja inte alltid kommer att finnas tillgänglig. Även bytet kan vara kostsamt då en stor tank behöver forslas ut från källarutrymmet och göra plats för nytt.

Miljövänligt

Värmesystem som håller för framtiden och höjer värdet på huset samtidigt som de håller uppvärmningskostnaderna nere är värmepannor. Ta till exempel hjälp av Värmeteamet i Skåne AB som kan hjälpa dig med att välja ut en värmepump som passar era förutsättningar optimalt. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi från berg, jord, luft och vatten på ett skonsamt sätt som håller flera generationer framåt. Eftersom det handlar om uppsamlad solenergi så kommer den inte att ta slut och kostar inget att framställa.