Kostnadseffektiv värmeproduktion

En av de största årliga utgifterna för ett hushåll är värmekostnaderna. Därför letar de flesta villaägare ständigt efter nya sätt att sänka sina utgifter. Vi tipsar om enkla saker du kan göra för att få en mer kostnadseffektiv produktion med olika typer av värmesystem. Läs mer om våra tips nedan.

Pelletspanna

Pellets är en restprodukt från träprocesser och en del av de miljövänliga värmelösningar som finns till hushållen idag. Men även fast den är förnyelsebar är den inte speciellt billigt. Under vinterhalvåret är det i synnerhet dyrt då åtgången är betydligt högre än resten av året. För att sänka kostnaderna kan du exempelvis köpa i bulk. Om du handlar hela årets åtgång vid ett och samma tillfälle kommer du troligtvis för betydligt lägre kilopris. Det enda du bör tänka på är att vara rädd om ryggen när du bär ner säckarna till källaren. Dessutom är det viktigt att sota pannan regelbundet för att värmeeffekten ska vara optimal. Om den är igensotad kan du bränna mängder av trä i onödan.

Värmepump

Installationskostnaden kan vara det som får många att avvakta med värmepumpen. Men faktum är att du snabbt kan spara in på energikostnader när pumpen väl är installerad och på längre sikt tjäna igen pengarna som du spenderat. Dessutom höjer värmepumpen fastighetsvärdet med stora marginaler.

Hur pumpen fungerar

De flesta värmepumpar kräver väldigt lite elektricitet för att fungera. Värmeenergin hämtar den ”gratis” från naturelementen som lagrat solvärme. Genom värmepumpen behöver du aldrig fylla på något eller få ökade värmekostnader under vintern. Den har en jämn värmetillströmning, oavsett klimat, även under minusgrader.

Installera luftvärme

Om du bor i Hörby med omnejd kan du kontakta Värmegården AB. De hjälper dig med allt från behovsanalys till nyckelfärdig installation.