Optimal villavärme

Som villaägare har du ett stort urval av värmelösningar till vatten och hushåll. Om du exempelvis inte byggt huset själv, utan köpt ett äldre hus har det allt som oftast redan ett fungerande värmesystem, om än ibland föråldrat. Vi går igenom ett urval av de vanligaste lösningarna i svenska villor.

Inte förnyelsebara

Om det är ett gammalt hus som inte bytt ut sitt system på länge brukar det stå någon form av värmepanna i källaren. Går den på pellets är energin förnyelsebar, men dessvärre är det ofta en gammal oljepanna som står. Fördelarna med oljepannan är att den sällan behöver fyllas på, är enkel i drift och håller jämn värme till hela hushållet året runt. Det negativa med oljepannan är att den drivs av icke förnyelsebar energi som skadar miljön allvarligt. Dessutom är den förhållandevis dyr i drift och kommer att behöva bytas ut i framtiden, då olja inte alltid kommer att finnas tillgänglig. Även bytet kan vara kostsamt då en stor tank behöver forslas ut från källarutrymmet och göra plats för nytt.

Miljövänligt

Värmesystem som håller för framtiden och höjer värdet på huset samtidigt som de håller uppvärmningskostnaderna nere är värmepannor. Ta till exempel hjälp av Värmeteamet i Skåne AB som kan hjälpa dig med att välja ut en värmepump som passar era förutsättningar optimalt. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi från berg, jord, luft och vatten på ett skonsamt sätt som håller flera generationer framåt. Eftersom det handlar om uppsamlad solenergi så kommer den inte att ta slut och kostar inget att framställa.