Ta ställning i bygget

På en byggarbetsplats kan arbetet utföras på alla möjliga höjder. Om det inte gäller en markanläggning, utan ett renoveringsarbete av en fastighet kommer det med största sannolikhet att arbetas riktigt höga höjder. Vi går igenom vilka typer av arbeten som kommer att kräva säkerhetsåtgärder av byggställning.

Olika former av byggarbete

När det kommer till byggarbete som tar sig till olika höga höjder som kan kräva säkerhetsställningar gäller det allt arbete som personalen måste ta sig från en meters höjd. Exempelvis gäller det projekt som:

  • Fasadrenovering
  • Takläggning
  • Uppsättning av armatur
  • Installation av ventilation

Givetvis finns det fler exempel på byggarbete som är på höga höjder som vi inte tar upp här.

Fördelar med fasadställning

Om det är en hög husfasad som ska renoveras kommer det att behövas sättas upp ställningar av flera skäl. Bland annat kommer arbetet att kräva det för att nå upp till områden man inte når från marken. En bra ställning gör att renoveringsprojektet även utförs effektivt och inom planerad tidsram, vilket är viktigt av flera skäl, varav främst kostnadsfrågan. Men byggställningen gör även att arbetet sköts på ett säkert sätt som gör att personalen inte tar några säkerhetsrisker när det behöver utföra renoveringen några meter över mark.

Hur gör man?

Om du söker stabila och pålitliga byggnadsställningar i Göteborg kan du med fördel ta kontakt med SA Ställningar. De hjälper er att snabbt komma ut på plats och montera era fasadställningar Dessutom kan de hjälpa er att sätta upp väderskydd som gör att arbetet kan utföras även då vädret slår om.