Trygg arbetsplats

Inom byggindustrin finns det fortfarande mycket kvar att förbättra då olyckor och skador är dessvärre fortfarande vanligt förekommande. Den osäkra arbetsmiljön påverkar inte bara personalen som kan fara illa, utan har även inverkan på de ekonomiska effekterna av byggprojekt som inte blir färdiga i tid. En enkel lösning till att både ha en trygg arbetsmiljö och ett framgångsrikt bygge är att helt enkelt hålla ordning och reda och städa direkt efter varje slutförd arbetsuppgift och inte ta in mer material än man behöver på arbetsplatsen.

Minska arbetsskador

Röriga arbetsplatser har visat sig vara mer hälsovådliga än städade. Det beror till stor det på att överblivet material tar upp trygga ytor för personal att röra sig inom och faror som hål, kanter och elektriska ledningar ligger dolda under skräp och sopor. Genom att endast ta in material till arbetsplatsen som ska användas för stunden och därefter städa platsen efter att arbetet är slutfört, minskar man risken för gömda faror och miljön blir säkrare att arbeta i.

Effektivt arbete

Den städade arbetsplatsen innebär inte enbart att personalen inte riskerar att skadas eller förolyckas, utan bidrar även till produktivitet och effektivitet. Detta eftersom att den framkomliga arbetsplatsen är lättare att röra sig i och arbetsuppgifterna blir enklare att utföra. Dessutom är det lättare för personal att ha koll på sina maskiner och verktyg och kan enkelt få tag i det de behöver för att slutföra sin arbetsuppgift.

Fördelarna med ”rent bygge”

Att något så enkelt som att hålla ordning skulle ge positiv effekt på flera områden inom byggindustrin var möjligtvis inte helt oväntat, men det finns fortfarande många byggarbetsplatser som inte arbetar efter ”rent bygge”-principen och går då miste om fördelar som:

  • Arbetet går fortare
  • Större trivsel
  • Mindre risk för skador
  • Miljövänlig verksamhet

Källsortering

Miljötänk har idag större fokus än någonsin inom byggindustrin eftersom det finns hårdare regelverk och större påtryckningar för ett miljövänligt arbete. Källsortering är då ett självklart inslag i ”rent bygge” eftersom det handlar om att städa undan och sortera. Det finns flera företag som erbjuder enkla lösningar som hjälper byggföretagen att källsortera och arbeta miljövänligt.

Läs mer om byggindustrin

Här på Glasbruksmuseet samlar vi artiklar om bygg och industri i Sverige och omvärlden som vara till nytta för dig. Eftersom industrin har stor påverkan på vår värld omkring oss är vårt omfång stort och vi hjälper dig att hitta relaterade artiklar och nyheter. Välkommen till Glasbruksmuseet.