Upprätta en trygg arbetsplats

När ni ska upprätta en arbetsplats till exempelvis byggarbete eller industri är det viktigt att ställa i ordning platsen så att personal och verksamhet inte skadas. Läs om några enkla tillvägagångssätt för er att få en trygg arbetsplats.

Skyddsombud

I varje lokal och på varje plats bör det finnas ett skyddsombud som är utbildad att se till att skyddsutrustning finns och att förhindra olyckor. Att anställda far illa är inte bara dåligt för personen utan även för verksamheten, då sjukskrivning och nedsatt personalstyrka kan bli kostsamt och dra ut på leveranstid för aktiva projekt.

Ordning och redaOmrådesskydd hos Nils Ahlgren

Något så enkelt som ordning och reda kan spara tid och förhindra olyckor. På en byggarbetsplats bör enbart material och verktyg som ska användas för stunden bäras in. När de inte längre behövs, eller är förbrukade ska rummet städas upp och verktygen läggas tillbaka på samlingsplats. På så sätt vet hantverkarna alltid var verktygen finns och riskerar inte att snubbla på bråte eller trampa på brädor med spik. Flera stora byggföretag har börjat med ordning på sina arbetsplatser och sett tydliga skillnader.

Källsortering

Det är inte bara personalen som behöver tas om hand, utan även vår natur. Fler och fler företag förstår vinningarna i att källsortera på arbetet. Det är ett effektivt sätt att ta hand om avfall och miljövänligt. Numera finns flera företag som tillhandahåller praktiska kärl som enkelt separerar materialet.

Väderskydd

Om ni arbetar utomhus kan väderskydd vara behövligt. I synnerhet om ni jobbar på hög höjd. Ett bra väderskydd hindrar regn, snö och vind att påverka verksamheten och skada både fastighet och personal. I längden sparar ni tid om ni installerar väderskydd eftersom arbetet kan fortgå oavsett väderlek.

Stäng ute obehöriga

För att det inte ska vandra in obehöriga som antingen kan störa verksamheten, eller råka illa ut, behöver ordentliga områdesskydd sättas upp. Beroende på hur omfattande verksamheten är kan det vara allt från tillfälliga stängsel med insynsskydd, till rejäla staket med automatiska grindar och passerkort. Om ni behöver områdesskydd i Stockholm kan ni kontakta Nils Ahlgren. De sköter allt från behovsanalys, leverans och installation.