Vad kan du göra för miljön?

I vårt miljömedvetna tidevarv blir det allt mer viktigt att agera naturvänligt och göra minsta möjliga påverkan på miljön. Hade vi fortsatt som vi gjorde tidigare med sopberg och icke förnyelsebar energi hade vi behövt flera jordklot för att klara av bara resurserna av att ta hand om allt skräp. Dessutom hade vi haft en enorm energibrist och hade haft svårt för att värma våra hus på vintern om vi inte börjat tänka långsiktigt. Så vad kan du göra för miljön egentligen och vad gör du idag?

Allt börjar i hushållet

De flesta svenska hushåll har idag närhet till källsortering i olika former. Det är inte alls ovanligt att man sorterar plast, metall, glas, papp, tidningar och restavfall i olika behållare. Dessutom finns det på många platser i städerna tillgång till att sortera biologiskt nedbrytbart avfall som kan göras om till bland annat biobränsle. Avfallet handlar i huvudsak om matrester som slängs.

 

Hushållsvärme

Dessutom har många flerfamiljsfastigheter och villor gått över till billigare och miljövänligare hushållsvärme i form av värmepumpar. Beroende på var man bor geografiskt och fastighetens förutsättningar finns det olika sätt att hämta naturvänlig solenergi som lagrats i berg, vatten, jord och luft. VVS-installatörer som Värmegården VVS tjänster kan hjälpa er hela vägen med ert nya värmesystem och tar hand om allt arbete från behovsanalys och urval av pumpsystem, till dimensionering och installation. Därefter är ni mer eller mindre självförsörjande med grön fastighetsvärme som levereras direkt till hushållet.