Infrastruktur och konstruktion av större trafikplaner, bostadsområden och andra potentiella framgångsfaktorer har länge varit ett flaggskepp för ett land som Sverige. Ur ett historiskt perspektiv satsades det tidigt och parallellt på den industriella utvecklingen. Det skapades även stora statliga satsningar för transporter, utveckling av bostadsområden som skapade arbetstillfällen och en ekonomi som blomstrade.

Sverige har ofta varit världsledande i att se till människans behov i den ekonomiska cykeln som de industriella satsningarna har gett. Detta har gett en balans i tillvaron och en acceptans att alla jobba är lika viktiga, det har skapat ett samhälle utan hierarkier. Satsningarna på infrastruktur har sett till att Sverige lever.

Dagens infrastruktur och satsningar på konstruktion

Idag har Sveriges samhällen massvis av väl fungerande system och oändliga utvecklingsmöjligheter. Vi ligger långt framme i teknik och det satsas på en global marknad som aldrig förr. Dock kan tyckas att just infrastruktur och nysatsning inom detta område har kommit på skam. Kan vi säga att hela Sverige lever?

Har vi samma möjligheter och förutsättningar att jobba och leva i de norra delarna av Sverige som i områdena kring de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö? Idag pratar historiker och samhällsbyggare om den bortglömda landsbygden och människorna som bor i områden utanför storstäder vittnar om nedskärningar, svårigheter med sjukvård och kommunal service.

Infrastruktur och ekonomi

Att balansera de ekonomiska satsningarna i tid verkar vara de största svårigheterna i svensk politik. Ofta läser vi om tågtrafik som inte fungerar och företag som inte kan lita på att deras produkter kommer fram då hamnarbetarna strejkar. När bestäms den nya statliga budgeten som verkligen tar tag i dessa utmaningar?

Infrastrukturministern gick glatt ut och presenterade en storsatsning på järnvägen som om det vore en nyhet och en bonus. Här har vi under längre tid insett att det är undermåligt underhåll och ett ej fungerande system som gör att mycket av den miljövänliga tågtrafiken har fått stå still.

Dagens satsningar

Att det satsas på tågtrafiken igen är till glädje för många, både privatpersoner och företagare, och är enligt experter ett måste innan den behöver avvecklas av åldersskäl. Vad är det mer som görs i dagens Sverige när det gäller infrastruktur och konstruktion? På västkusten har vi det spännande Västlänken-projektet i Göteborg.

Göteborg är en växande stad och Sveriges näst största. Här har bland annat industrierna Volvo och SKF sina huvudkontor och västsvenska handelskammaren kan stolt visa upp växande siffror för antalet nystartade och inflyttade företag. Företagsklimatet i staden är gott. Med infrastrukturprojektet Västlänken har göteborgarna delats i två läger, för eller emot.

Satsningar för en framtida stad

Idag görs satsningar på att minska biltrafiken, men det byggs ändå vägar för mångmiljonsummor i de allra största städerna i landet. E4:an i Stockholm ska få sig en uppfräschning och det skapas inkomster genom vägtullar i våra två stora städer. Många av invånarna frågar sig för vem dessa satsningarna är till för.

En viktig balans

Att hitta den optimala balansen mellan olika delar i ett samhälle är svårt och vissa satsningar är oundvikliga för en kategori medan den andra bävar för de negativa effekterna när träd kapas och ersätts med en tågtunnel. Trots allt är satsningar på infrastruktur och konstruktion ett sätt att skapa förutsättningar för en ljus framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *