Klassisk svensk arkitektur

Utåt sett var Sverige tidigare kanske mest känt för faluröda stugor med vita detaljer, urbanisering och dess miljonprogram samt 20-talets funktionalism. Svensk arkitektur är mer än bara så då inhemsk design blandas med inspiration och influenser från kontinentala Europa och USA. Svensk arkitektur och dess arkitekter gör inte bara succé här hemma utan lämnar numera […]

read more >

Studera arkitektur i Sverige

Ordet arkitektur är hämtat från latinets architectura som i sin tur har grekiskt ursprung och betyder byggmästare. Inom arkitekturen finns flera olika grenar så som husbyggnad, inredning, trädgård och offentliga platser. Ämnet är tvärvetenskapligt och du som vill läsa arkitektur kommer att röra dig både inom konstens och matematikens värld. Som arkitekt ritar du och […]

read more >

Svenska arkitektkontor

Enligt en enkätundersökning genomförd av Arkitekten finns hela 11 arkitektföretag i Sverige som har fler än hundra anställda, vilket är otroligt för ett litet land som Sverige. Bland de största företagen finns White, Tengbom, Sweco Architect och Arkitekterna Krook & Tjäder. Det är med andra ord en spännande tid för Sveriges många arkitekter. Arkitektlandskapet har […]

read more >