Industri & Bygg

Industrin är samhällets kugghjul, den är grunden till samhällets uppbyggnad. Många menar att samhället hade sett väldigt annorlunda ut idag om det inte vore för den industriella revolutionen som formade dagens samhällsbild. Ordet industri har fått en oförtjänt omodern klang och faktum är att tekniken fortfarande går framåt i en rasande fart, industrin är den sektor som lyckats kombinera gamla metoder med ny teknik. Vi har ett brinnande intresse för industrin och dess historia, välkommen till oss!

En revolution för samhället

Den industriella revolutionen skapade så väl ekonomiska, teknologiska och sociala förändringar och man brukar säga att den startades i Storbritannien i mitten på 1700-talet. Det var här massproduktionen fick fart och så småningom sysselsattes hela byar med produktionen. I skolan får man läsa om den klassiska Spinning Jenny men faktum är att vi har industrin att tacka för så mycket mer, utan den industriella revolutionen hade vi idag inte haft varken fartyg eller järnvägar.

Spår av den än idag

Idag ser industrin och byggindustrin något mer moderniserad ut även om man fortfarande producerar byggprodukter med gamla metoder. Revolutionen gjorde att befolkningen flyttade från landsbygden till industrisamhällen, detta kallas idag för urbanisering. Tack vare den kan vi idag producera modern teknik för uppvärmning så som värmepumpar och isolering. Sverige utvecklade tidigt en tradition för träarbeten som än idag är aktiv, produkter så som fönster och dörrar i plats blev inte moderna i Sverige förrän slutet på 1900-talet då material så som PVC funnits på marknaden i ett antal decennier. Materialet PVC används än idag i så väl sjukhusmaterial som diverse byggvaror. Den starka trätraditionen är fortfarande stark och Sverige producerar än idag virke av hög kvalitet som idag säljs i bygghandelsbutiker runt om i landet.

Vår passion för bygg och industri återspeglas i de artiklar och nyheterna som publiceras på denna sida, välkomna till oss!