Woodland Sweden är en utställning som visar upp en av Sveriges främsta exportmaterial, trä. Utställningen tar fasta på arkitekturen som omger traditionen av att bygga med trä. Allt från förortsbyggnader till den svenska stugan och allt däremellan är en del av utställningen med den gemensamma nämnaren, vilket är trä.

Utställningen åker runt i hela världen och visar upp den svenska trätraditionen. Paris, Moskva, Berlin, Ankara och Washington är några av de huvudstäder som har stått värd för den svenska utställningen världen över. Med tio stycken foton med beskrivande texter kan man följa med genom den svenska trätraditionen.

Sveriges Arkitekter och Svenska Institutet

Sveriges Arkitekter är en facklig organisation för alla svenska arkitekter, där arkitekter som jobbar med trä är en viktig del av organisationen, givet den starka svenska traditionen av träkonstruktioner. Som ett led i att jobba med opinionsbildning och att visa på arkitekturens betydelse är man alltså en av två huvudaktörer.

Svenska Institutet är en bred statlig myndighet som jobbar med att sprida information om Sverige. Deras huvudsakliga geografiska område är allting utanför Sverige, det vill säga omvärlden. Det fungerar nästan som ett företag vars huvudsakliga uppgift är att marknadsföra och sälja in Sverige utomlands, detta genom till exempel Woodland Sweden.

Ledord för Woodland Sweden

Hållbarhet och innovation är två nyckelbegrepp för den svenska träindustrin. Hållbarhet är ett viktigt ledord i de flesta organisationer och även träindustrin i Sverige har valt att gå i samma spår. Man vill visa hur man genom trä kan bygga hållbart med hjälp av innovativa metoder som kan appliceras även utanför Sveriges gränser.

Närheten till naturen ligger varmt om hjärtat för träentusiaster. Trä är trots allt en del av naturen och genom att använda detta material har man en naturlig koppling naturens resurser. Dessutom ligger närheten till naturen i det svenska kulturlandskapet där många tänker på Sveriges stora skogspartier och de norrländska skogarna.

Det internationella fokuset

När man ställer ut på en viss plats i världen tar man också med sig den kunskapen om materialet och dess användningsområde till lokala och nationella intressenter i värdlandet. Till exempel har man i Turkiet en utställning som bygger på hur demokratiska värden kan uttryckas genom arkitekturen och den urbana miljön.

Det tillhör inte heller ovanligheterna att man i samband med utställningarna arrangerar seminarium eller informativa samtal om arkitekturen. Ofta är det svenska arkitekter eller andra experter från den svenska träindustrin som bidrar med sin expertis och kunskap om trä eller för den sakens skull urban planering och byggnadskonst generellt.

Traditionen och kulturens värde

Sverige förknippas ofta med röda trästugor och mindre byggnationer i trä. Woodland Sweden vill visa att trä kan användas på andra sätt – företagslokaler, hus för familjer och allt där emellan kan byggas med hjälp av trä. Även om den röda trästugan är djupt rotat i den svenska kulturen finns träkonstruktionerna överallt.

Summering

Woodland Sweden är ett projekt och en utställning som visar upp Sveriges trätradition och arkitektur. Med hjälp av den statliga myndigheten Svenska Institutet och den fackliga organisationen Sveriges Arkitekter har man en stor styrka i organisationen när man ska visa upp den svenska traditionen av trä världen över genom sina utställningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *