Asante Arkitektur & Design är ett arkitektföretag med bas på Slottsbacken i Stockholm. Företaget arbetar med nya projekt som bostadsbyggen, men också med ombyggnationer, inredning och restaurering. Hållbarhet, ljusdesign och färgsättning är några av verksamhetens specialkompetenser. Utöver detta är de involverade i projekt i utvecklingsländer genom sitt samarbete med Arkitekter utan gränser. De är bland annat med och realiserar ett barncenter i Tanzania.

Grundarna till Asante

Grundarna Frida Öster och Carolina Wikström valde att starta eget arkitekt- och designkontor kort efter deras respektive examen vid Kungliga tekniska högskolan. Idén till Asante kom redan efter hemkomsten till Stockholm efter en tid då de båda hade studerat utomlands. Frida hade tillbringar en tid i Paris och Carolina hade valt att lägga sin utbytestermin i Berlin. Idag driver de sin studio utifrån ett hållbarhetstänk.

Ordet Asante betyder tack på det afrikanska språket swahili och namnet valdes med tanke på företagets första projekt. Arkitektbyrån hade fått i uppgift att rita ett förslag till ett nytt barncenter för Econef. Organisationen arbetar i Tanzania för att fler barn ska få rätt att gå i skolan. Deras tankesätt och filosofi stämmer väl överens med Asantes, vilka sätter människorna de skapar för främst.

Projekt i Sollentuna

Asante har tagit fram ett tävlingsförslag för det nya stadskvarteret Väsjön i Sollentuna utanför Stockholm. Bidraget har designats i samarbete med Svenska Betonghus och är ett inbjudande kvarter med stor variation i husen och dess fasadmaterial samt en stor detaljrikedom. Husen har också olika storlekar och höjder, vilket skapar en spännande mångfald i arkitekturen och för de människor som ska bo i området.

För att gatumiljön ska bli levande har Asante tänkt sig publika sockelvåningar med bland annat caféer och butiker. Utformningen kretsar mycket kring en gatukorsning som ska bli den naturliga och centrala mötesplatsen för de boende i området. Företaget arbetar också med flera mindre projekt, till exempel Hadars hus, ett litet hus med många detaljer som uppfördes vid kusten Stokköya i Norge.

Skoklosters Värdshus

Skoklosters slott ligger vackert placerat på Skohalvön vid Mälaren mellan Stockholm och Uppsala. Slottet var tidigare privatägt, men ägs nu av svenska staten och räknas som ett av Europas främsta barockslott. År 2015 fick Asante i uppdrag tillsammans med slottsarkitekt Dick Sandberg att designa om slottets värdshus. Platsen är inhyst i en gammal och mycket stor totalrenoverad lada. Innan renoveringen stämde inte interiören samman med övriga slottets utseende.

Asantes och Dick Sandbergs mål var att skapa en enhet och en tydlig samhörighet mellan värdshuset och slottet. På framsidan finns idag stora fönster med härligt ljusinsläpp och en dubbeldörr som bidrar till att uteserveringen på ett naturligt sätt har kontakt med insidan. Kanske kan du som gäst få sitta och fika i stolen Maa som byrån skapade i massivt trä år 2013?

Lekfullhet och barnens center

Att skapa för människor i hållbara material och för framtiden är något som ligger Asante varmt om hjärtat. Att lära och utbilda anser de också vara viktigt och de har bland annat designat korten till spelet Löjliga familjen med byggnader och Baobab-huset i Tanzania. Huset uppfördes år 2013 och var det första som föreningen Econef lät bygga i sin satsning på ett barncenter i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *