Infrastruktur och konstruktion i Sverige

Infrastruktur och konstruktion av större trafikplaner, bostadsområden och andra potentiella framgångsfaktorer har länge varit ett flaggskepp för ett land som Sverige. Ur ett historiskt perspektiv satsades det tidigt och parallellt på den industriella utvecklingen. Det skapades även stora statliga satsningar för transporter, utveckling av bostadsområden som skapade arbetstillfällen och en ekonomi som blomstrade. Sverige har […]

read more >

Asante i Sverige

Asante Arkitektur & Design är ett arkitektföretag med bas på Slottsbacken i Stockholm. Företaget arbetar med nya projekt som bostadsbyggen, men också med ombyggnationer, inredning och restaurering. Hållbarhet, ljusdesign och färgsättning är några av verksamhetens specialkompetenser. Utöver detta är de involverade i projekt i utvecklingsländer genom sitt samarbete med Arkitekter utan gränser. De är bland […]

read more >

Woodland Sweden

Woodland Sweden är en utställning som visar upp en av Sveriges främsta exportmaterial, trä. Utställningen tar fasta på arkitekturen som omger traditionen av att bygga med trä. Allt från förortsbyggnader till den svenska stugan och allt däremellan är en del av utställningen med den gemensamma nämnaren, vilket är trä. Utställningen åker runt i hela världen […]

read more >

Studera arkitektur i Sverige

Ordet arkitektur är hämtat från latinets architectura som i sin tur har grekiskt ursprung och betyder byggmästare. Inom arkitekturen finns flera olika grenar så som husbyggnad, inredning, trädgård och offentliga platser. Ämnet är tvärvetenskapligt och du som vill läsa arkitektur kommer att röra dig både inom konstens och matematikens värld. Som arkitekt ritar du och […]

read more >

Svenska arkitektkontor

Enligt en enkätundersökning genomförd av Arkitekten finns hela 11 arkitektföretag i Sverige som har fler än hundra anställda, vilket är otroligt för ett litet land som Sverige. Bland de största företagen finns White, Tengbom, Sweco Architect och Arkitekterna Krook & Tjäder. Det är med andra ord en spännande tid för Sveriges många arkitekter. Arkitektlandskapet har […]

read more >