Att vara en byggnadsarbetare säger inte mycket eftersom det är ett begrepp för många typer av yrken inom byggnadsbranschen. En nyutbildad byggnadsarbetare går vanligtvis som en lärling en viss tid innan han/hon är helt färdigutbildad och får full lön som byggarbetare. Det vanligaste är att en arbetare inom bygg fokuserar inom ett visst område när det gäller att bygga hus, som exempelvis snickare, murare eller målare.

Utbilda dig till byggnadsarbetare

Du har faktiskt ett flertal olika möjligheter att utbilda dig till byggnadsarbetare. Det vanligaste är att du väljer en utbildning inom bygg direkt efter grundskolan. Då kan ungdomar välja bland annat husbyggnad, anläggning eller måleri. När du är vuxen kan du gå på byggutbildningar hos Komvux och det finns även olika typer av påbyggnadsutbildningar som anordnas inom byggbranschen och yrkeshögskolan.

Något som är vanligt inom bygg är att du går som lärling och går vid sidan om erfarna byggarbetare och lär dig allt det praktiska på riktiga byggarbetsplatser och sedan får teori vissa dagar i skola. Det är ett bra sätt att lära sig ett yrke från grunden, samtidigt som du lär dig en massa knep och tricks som du inte skulle lära dig i skolbänken.

Vad gör du som byggnadsarbetare?

Beroende på vad du har för utbildning gör du olika arbetsuppgifter på ett bygge. Är det en ny byggnad som ska uppföras så sysselsätts fler byggnadsarbetare eftersom allt från golv till tak ska byggas. Betongarbetarna fixar grunden, snickarna bygger väggar, både ytter- och innerväggar, finsnickare installerar inredning, målare målar och takläggare fixar taket, och dessa är ett axplock av de yrkesgrupper som är inblandad i nyproduktion.

Byggnadsarbetare kan också bygga om och renovera bostäder och liknande. Det kan vara så att kunden vill bygga ut sitt hus, renovera sitt kök eller badrum, vilket innebär att under en renovering finns det inte lika många byggarbetare på arbetsplatsen jämfört med att bygga ett nytt hus från grunden. Vanligtvis vid renovering anlitas en allsidig byggnadsarbetare som är duktig på lite av varje och inte har något specialområde.

Byggnadsmiljön – Kan alltid bli bättre!

I Sverige har byggnadsarbetare en relativ bra arbetsmiljö jämfört med andra länder. Visserligen är arbetsplatserna i regel tillfälliga och förhållandena kan ändras väldigt snabb. Det innebär att ha en säker arbetsmiljö blir lite svårare att ordna. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att du som byggnadsarbetare har en så säker arbetsmiljö som möjligt. Det innebär att bland annat att se till att arbetarna följer följa säkerhetsföreskrifter.

En byggnadsarbetsplats har många faror och en vanlig skada inom byggbranschen är att få belastningsskador, vilket beror på att arbetet är mycket fysiskt krävande och tungt. Det finns ofta en risk att falla från höga höjder, därför är det väldigt viktigt att använda till exempel säkerhetssele. Annars är det vanligt inom byggbranschen att arbetarna utsätts för mycket stress då byggtider och deadlines ska hållas.

Framtiden för byggnadsarbetare i Sverige

Byggnadsbranschen i Sverige har en ljus framtid eftersom behovet att byggarbetare hela tiden ökar. Det har visat sig i undersökningar, att nyutbildade byggare får jobb direkt efter sin utbildning. En anledning till det, förutom att det är högkonjunktur inom branschen, är att många byggare är äldre och kommer snart gå i pension. Därför behövs nya byggarbetare som är redo att kavla upp ärmarna och börja arbeta på byggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *