Ordet arkitektur är hämtat från latinets architectura som i sin tur har grekiskt ursprung och betyder byggmästare. Inom arkitekturen finns flera olika grenar så som husbyggnad, inredning, trädgård och offentliga platser. Ämnet är tvärvetenskapligt och du som vill läsa arkitektur kommer att röra dig både inom konstens och matematikens värld.

Som arkitekt ritar du och beskriver dina tankar kring hur ett rum, byggnad eller miljö kan utformas. En arkitekt kommer att vara spindeln i nätet under ett projekt där byggnationen pågår och det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera, både i tal och skrift.

Möjliga arbetsplatser

Som färdigutbildad arkitekt har du möjlighet att arbeta på både arkitektkontor eller konsultföretag. Det är inte ovanligt att elever startar sina egna företag, antingen direkt efter examen eller efter några år i branschen. Omkring en tredjedel av landets arkitekter arbetar inom den offentliga sektorn och så ofta med planering inom kommuner.

Även om du går en arkitektutbildning behöver du inte arbeta med arkitektur utan du kan välja att jobba med design eller formgivning. Det är också möjligt att arbeta som lärare på folkhögskolor eller högskolor. Du kan även arbeta som forskare eller utredare på myndigheter. Arbete på museum är också en tänkbar yrkesväg.

Utbildningens upplägg

Att studera en hel arkitektutbildning innebär 300 högskolepoäng, vilket är fem års heltidsstudier. Utbildningen ges vid högskolor och universitet och är CSN-berättigad. Du som vill inrikta dig på inredningsarkitektur eller planeringsarkitektur kan först läsa 180 högskolepoäng, vilket motsvarar en kandidatexamen. Därefter finns möjlighet till en master-nivå om 120 poäng.

Det är vanligt att studenter tar uppehåll en termin eller ett år för praktik, vilken kan ske både i Sverige och utomlands. I vissa fall kan din skola hjälpa till med praktiken, men det är alltid bra om du tar egen kontakt med det företag du önskar lära känna bättre.

Möjliga skolor

Du som önskar läsa ett helt arkitektprogram har möjlighet att studera vid ett flertal olika högskolor och universitet i Sverige. Utbildningarna kan skilja sig åt i exempelvis upplägg. Arkitektprogrammet i Umeå ges på heltid under fem år på plats och präglas av ett hållbarhetstänk samt en internationell profil.

Chalmers tekniska högskola i Göteborg ger en utbildning på heltid på plats där du kommer att få arbeta stor del av tiden i projektsalen med ritningar och modellering. Chalmers har också en annan utbildning i området som kallas arkitektur och teknik där naturvetenskap och teknik ingår i högre grad.

Lund och Stockholm

Önskar du bo i Skåne och studera i Lund erbjuder de en femårig arkitektutbildning som leder till en arkitektexamen. Vill du hellre bosätta dig i huvudstaden erbjuder även Kungliga tekniska högskolan en arkitektutbildning. I utbildningen kommer du ofta att arbeta i projektform samt läsa både historia och konst kopplat till arkitektur.

Kurser och distans

Om du bara vill läsa kurser och inte ett helt program finns det gott om möjligheter även för detta. Kanske föredrar du att läsa på distans? Hermods erbjuder den tvärvetenskapliga kursen arkitektur-hus, FIK ger en intensiv kortkurs inredningsarkitektur och design, och Folkuniversitetet ger kortare kurser i Stockholm för dig som vill lära dig mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *